• barcos.jpg
 • covablanca.jpg
 • martell.jpg
 • mercat.jpg
 • platja.jpg
 • torre.jpg
 • Visita a les Coves
 • Patrimoni Cultural
 • Platges i Cales
 • Mercat Artesà
 • Esports
 • Festes populars

Mercat de segona mà

CONDICIONS GENERALS DEL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI A PORTO CRISTO

segonama

1. El Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi és un espai que té per objectiu donar una nova vida als objectes, practicar les 3R: REDUIR, REUTILITZAR I RECICLAR, així com promoure el consum responsable. Al mercat es pot intercanviar, regalar, comprar o vendre entre particulars objectes de segona mà els dies, al lloc i en els horaris que decideix l’Ajuntament.

2. Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys, donant prioritat, en cas necessari, a les persones del municipi de Manacor.

3. Per participar i exposar amb una parada els objectes propis al Mercat de Segona Mà i d’Intercanvi, cal fer-ne la inscripció per via telemàtica amb un formulari disponible al web de l’Ajuntament, o de forma presencial a l’Oficina Municipal de Porto Cristo (c. d’en Gual, 31).

4. Les persones que es vulguin inscriure al Mercat han de facilitar les seves dades bàsiques, indicar el tipus de material que han de dur, i sol·licitar el metres que necessiten.

5. L’Ajuntament pot revocar les autoritzacions en determinats supòsits.

6. Els articles que es poden intercanviar o vendre han d’estar en bones condicions i tenir una qualitat mínima, per tal de fer efectiva la voluntat del Mercat de donar un nou ús als productes i reutilitzar-los.

7. Els articles que es poden intercanviar o vendre són els següents:

- Llibres
- Mobles
- Discs, DVD
- Pel·lícules
- Instruments musicals
- Material informàtic
- Eines
- Roba i complements
- Material per a nadons i infants
- Parament de la llar
- Electrodomèstics i aparells elèctrics
- Material esportiu
- Jocs, joguines i disfresses
- Monedes, segells i altres productes col·leccionables
- Material de jardineria i compostatge
- Altres

8. En cap cas no es poden intercanviar o vendre:

- Productes perillosos o nocius per a la salut, per al benestar de la població, per al medi ambient o per la qualitat i neteja dels espais públics.
- Animals
- Aliments
- Productes o restes d’estoc

9. Queda estrictament prohibida la venda professional.

10. La data del Mercat és el tercer dissabte de cada mes, des del novembre fins al maig (ambdós inclosos). L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar o canviar la data del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses o a causa d’alguna altra circumstància.

11. El lloc de realització del Mercat és la plaça del Sol i la Lluna de Porto Cristo, però davant qualsevol circumstància l’Ajuntament pot canviar l’emplaçament i la dimensió de les parades quan així ho cregui convenient i sempre amb avís previ.

12. Les inscripcions s’han de realitzar abans del dimecres anterior al Mercat i es poden fer permanents o puntuals. Són permanents les que es demanen per tots els mesos, i puntuals les que es demanen només per un mes concret.

13. Les persones que participin al Mercat han de dur les seves taules i el material necessari per a l’exposició dels seus productes.

14. El dia del Mercat, les persones seleccionades poden ocupar el lloc, que els haurà estat designat amb anterioritat, entre les 8.00 i les 9.45 h. Han d’aportar la confirmació de la inscripció, que qualsevol membre de l’organització els pot demanar quan ho consideri necessari.

15. Les persones que no s’hagin inscrit prèviament al Mercat poden participar-hi sempre que hi hagi llocs disponibles i/o parades lliures el dia del Mercat, amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament i abans de les 10.00 h, hora d’inici del Mercat.

16. Les operacions de càrrega i descàrrega, a l’espai destinat a aquest fi, s’han de fer amb la màxima celeritat i són permeses fins 15 minuts abans de l’hora oficial d’obertura del Mercat (a les 10 h). Els productes de cada parada han d’estar desats 30 minuts després del tancament oficial del mercat (a les 14 h).

17. Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa amb un aparell amplificador o similar.

18. Queda prohibida la utilització d’alternadors i/o connexions a la xarxa elèctrica.

19. S’ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, i també del seu entorn. En finalitzar el Mercat s’han de recollir selectivament tots els residus i lliurar-los al servei de recollida municipal de la manera que l’Ajuntament estableixi.

20. Si es causen danys en béns de domini públic o a les instal·lacions i infraestructures municipals afectades a aquest servei públic, la persona responsable té el deure de rescabalar econòmicament els danys o de reinstaurar els béns afectats a l’estat en què estaven abans de produir-se aquests danys. Aquesta persona ha de respondre davant l’Ajuntament pels perjudicis ocasionats i no pot tornar a participar al Mercat.

Sol·licitud per vendre al Mercat de Segona Mà

 

14 rutes ES

 

tennis-padel

PRODUCTES LOCALS 300guia emprenedor

segonama

 

visit

seu

foto ct enl259715

logo

logo manacor

 Ajuntament de Manacor - C/ del Convent, s/n 07500 Manacor - Telèfon: 971 84 91 00

Delegació de Porto Cristo - C/ d'en Gual, 31 07680 Porto Cristo - Telèfon: 971 82 09 31